Dandelion Trilogy

Amelia Grace Shadgett “Irish Millie”

LaunchPad Records

Irish Millie – Dandelion Trilogy (single)

https://songwhip.com/ameliagraceshadgettakairishmillie/dandelion-trilogy

THE DANDELION TRILOGY. Irish Millie (fiddle) Murray Shadgett (guit) Peter Krabbe (keys) Denis McLaughlin (perc). Jens Holgersen (bass), Morten Lyngsøe (dr), Klaus Rasmussen (rytmeguit) og Guy Moscoso (penny whistle).

Indspillet i Krabbe Studio aug. 2022

Producer Peter Krabbe